Synonymer til tributt

almisse, bidrag, gave, hjelp, innsamling, innsats, innskudd, innsprøytning, kollekt, kontingent, kontribusjon, medvirkning, skjerv, støtte, tilskudd, underhold, underholdningsbidrag, understøttelse, avgift, betaling, cover charge, entre, gebyr, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, toll, ytelse, ytelsebetaling, dusør, fortjeneste, gjengjeld, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, hyre, innkomst, inntekt, kurtasje, lommepenger, lønn, lønning, påskjønning, ukepenger, understøttelsebidrag