Synonymer til troendeoverhode

overhode, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overordnet, planlegger, prins(esse), sjefoverhode, bábíer, bedende, biskop, buddhist, hindu, imam, islamist, kristen, lama, medisinmann, mediterende, muslim, pastor, pave, prest, shaman, taoist, diktator, dronning, farao, formann, fyrste, hersker, keiser, keiserinne, konge, krone, majestet, monark, potentat, president, regent, rex, statsmakt, statsminister