Synonymer til troendepastor

pastor, bábíer, bedende, biskop, buddhist, hindu, imam, islamist, kristen, lama, medisinmann, mediterende, muslim, overhode, pave, prest, shaman, taoist, dominikaner, frelst, from, gudfryktig, gudsbarn, gudsfryktig, helgen, hellig, jøde, katar, katolikk, kirkegjenger, klerikal, klerk, kristelig, munk, mystiker, nonne, nyfrelst, protestant, tilhenger, troende