Synonymer til troskyldiguerfaren

uerfaren, blåøyd, godtroende, naiv, tillitsfull, dilettantaktig, dilettantisk, famlende, hjelpeløs, keitet(e), klossete, kluntet(e), klønete, slepphendt, tankeløs, ubehendig, ubehjelpelig, udyktig, uelegant, uforsiktig, ukyndig, upraktisk, uvøren