Synonymer til trosse

avvise, avfeie, avslå, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, gjøre arveløs, ikke ville vite av, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, utelukke, vise bort, vise vinterveien, vrakeavvise, motsette (seg), motsi, neglisjere, overse, sette seg opp mot, stå imot, trasse, være imot, være ulydig (mot), hanger, ile, kabel, lik, reip, rep, tau, vaier, varp, wire, anker, dregg, gjenopptar (terminologisk)ile, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, traveile, bli borte, desertere, dra, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, løpe bort, reise, rømme, stikke av, stryke sin kos, unnfly, unnslippe, unnvikeile, analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, likeartet, motsvarend