Synonymer til troverdig

anslagsvis, antatt, plausibel, realistisk, sannsynlig, til å forvente, ventet, virkelighetstroanslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, i nærheten av, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmet, virkelighetstro, bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, trofast, ubestikkelig, ærlig, detaljert, bred, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftigdetaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, ut og inn, vidløftig, basalt, elementær, empirisk, erfaringsmessig, fo