Synonymer til trunkereminske

minske, abbreviere, amputere, avkorte, barbere, beklippe, beskjære, dra sammen, forenkle, forkorte, forminske, kappe, klippe, knappe (av), komprimere, kondensere, korte, kupere, kutte (ned), redusere, sakse, sammenfatte, stekke, stusse, trekke sammen, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dale, dempes, ebbe, falle, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, veikne