Synonymer til trunkereredusere

redusere, abbreviere, amputere, avkorte, barbere, beklippe, beskjære, dra sammen, forenkle, forkorte, forminske, kappe, klippe, knappe (av), komprimere, kondensere, korte, kupere, kutte (ned), minske, sakse, sammenfatte, stekke, stusse, trekke sammen, bagatellisere, blåse av, bortforklare, feie under teppet, neglisjere, slå hen, undervurdere