Synonymer til trygd

assuranse, forsikring, ansvar, aval, betryggelse, brev, dekning, garanti, hjemmel, kausjon, kriterium, lånegaranti, pant, sikkerhet, trygghet, vernforsikring