Synonymer til tuehøyde

høyde, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelsehøyde, bakke, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høydedrag, knaus, kneik, kolle, røys, såte, etasje, fase, klasse, nivå, plan, stadium, trinn