Synonymer til tuekneik

kneik, bakke, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høyde, høydedrag, knaus, kolle, røys, såte, brattheng, fjellside, helning, heng, motbakke, skrent, skråning, stigning