Synonymer til tuppesparke

sparke, avsette, avskjedige, gi avskjed, gi løpepass, gi sparken, oppløse, si opp, suspendere, banke, bite, denge, forderve, hudflette, jule opp, klype, kveste, piske, pryle, rise, rundjule, skade, skamslå, slå, stikke, såre, torturere, tukte, voldta