Synonymer til turnusrekke

rekke, batteri, geledd, kordong, , linje, manngard, rad, rekkefølge, sekvens, serie, sett, suite, syklus, tog, betale, bevilge, bringe, by, dele ut, donere, forære, framby, gi, gi bort, levere, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, sende, servere, skjenke