Synonymer til turnussekvens

sekvens, batteri, geledd, kordong, , linje, manngard, rad, rekke, rekkefølge, serie, sett, suite, syklus, tog, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, tabell