Synonymer til tvetydig

diffus, dim, disig, grumsete, løs, matt, mørk, opak, slørete, svak, svevende, tjukk, tykk, tåkete, uklar, ullen, usiktbar, uskarp, utvisket, utydelig, vag, blandet, flekkete, forurenset, grisete, illeluktende, lortete, møkkete, oppspedd, skitten, smussig, svart, uekte, uren, uvasketgrumsete, alvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sin