Synonymer til tvinge svar ut av

anmode, appellere, ase, be, bønnfalle, hale ut av, intervjue, kave, kjase, mase, oppfordre, spørre, streve, trygle, hale ut