Synonymer til tydelig

eksplisitt, forklarende, klar, manifest, åpenbar, aktpågivende, aktsom, andektig, anspent, bevisst, interessert, konsentrert, lutter øre, lydhør, observant, oppmerksom, opptatt, oppvakt, på vakt, spent, tilstede, våkenklar, apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, kraftløs, lei, matt, medtatt, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, utmattet, vissenklar, avholdende, avholds, edru, fastende, nykter, nøktern, på vannvogna, sober, upåvirketklar, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonmanifest, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundsk