Synonymer til tykkelsehøyde

høyde, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, bakke, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høydedrag, knaus, kneik, kolle, røys, såte, tuehøyde, etasje, fase, klasse, nivå, plan, stadium, trinn