Synonymer til tykkelseskala

skala, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, størrelse, badevekt, bakevekt, ballast, bilvekt, byrde, kraft, myntvekt, måleapparat, skålvekt, trykk, tyngde, veieinstrument, veieredskap, vekt, vektskål, vektstangskala, begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, utbredelse, vidde, volum