Synonymer til tyngestoppe

stoppe, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stansestoppe, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stengestoppe, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, utelukke, vegrestoppe, befolke, besette, besjele, fylle, gjennomsyre, lade, laste, mette, oversvømme, pakke, plombere, proppe, stue, ta imot, utfyllestoppe, beføle, gnage, kile, klemme, klype, knegå, knuge, knuse, kramme, kreiste, kryste, mase, perse, presse hardt, skvise, stemme, stramme, trenge, trykke, tvinge, bøte, fikse, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), ordne, overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, utbedre, vedlikeholde, vølestoppe, stjele (ball), takle