Synonymer til tynnelage

lage, alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, forene, fusjonere, koble, kombinere, krysse, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, sette sammen, slå sammen, smelte sammen, spe, spleise, stokke, anrette, bake, elte, fritere, grille, kna, koke, lage mat, steke, tilberede, varme opplage, avle, belive, beånde, danne, finne opp, finne på, frembringe, gi liv, komponere, kreere, opprette, produsere, skape, unnfange