Synonymer til tynnesette sammen

sette sammen, alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, forene, fusjonere, koble, kombinere, krysse, lage, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, slå sammen, smelte sammen, spe, spleise, stokke, anbringe, feste, innfatte, innrette, installere, montere, plassere, samle, sette oppsette sammen, avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, utformesette sammen, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, spille, utføre, vise, vise fram