Synonymer til tynnespleise

spleise, alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, forene, fusjonere, koble, kombinere, krysse, lage, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, sette sammen, slå sammen, smelte sammen, spe, stokke, ekte, formæle, gifte seg, holde bryllup, smi i hymens lenker, stå brud, stå brudgom, vies