Synonymer til typeherre

herre, Adam, det sterke kjønn, ektemann, fyr, gemal, gentleman, gubbe, hann, kall, kar, make, mann, mannfolk, mannsperson, svein, svenn, Allah, allfader, den høyeste, Faderen, Gud, Gud fader, Himmelens hersker, Jahve, Jehova, Jesus Kristus, Skaperen, vår himmelske far, Vårherreherre, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjefherre, besitter, eier, eiermann, ihendehaver, innehaver, proprietær