Synonymer til typekall

kall, Adam, det sterke kjønn, ektemann, fyr, gemal, gentleman, gubbe, hann, herre, kar, make, mann, mannfolk, mannsperson, svein, svenn, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrke