Synonymer til typevesen

vesen, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verkvesen, avdeling, byrå, etat, kanselli, kontor, sekretariat, stasjonvesen, dyr, kreatur, menneske, person, plante, skapning, skikkelsevesen, egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, særpreg, temperament, ego, individualitet, indre, jeg, meg, mitt sentrum, selv, sjel, vesenskjerne, ånd