Synonymer til tyrannisk

autoritær, despotisk, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, uavhengig, uinnskrenket, bydende, dominerende, herskelysten, herskende, herskesyk, maktglad, maktkjær, maktlysten, maktsyk, myndig, rådelysten, uinnskrenketdespotisk, arbitrær, etter skjønn, lunefull, på slump, skjønnsmessig, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, umotivert, ustadig, uten begrunnelse, vilkårligegenmektig, ene