Synonymer til tysktalende

berliner, tysker, vesttysker, østtysker