Synonymer til uavhengig

autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen, autoritær, despotisk, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, totalitær, tyrannisk, uinnskrenket, åpenbred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftig, uinnskrenketdespotisk, bydende, dominerende, herskelysten, herskende, herskesyk, maktglad, maktkjær, maktlysten, maktsyk, rådelysten, selv