Synonymer til ubegrenset

autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen, åpenbred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftig, åpenfri, barbarisk, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, naturlig, primitiv, rabiat, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, ustyrlig, utemmet, vill, vilterfri, i tillegg, kostnadsfritt, portofritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vederlagsfritt, vedlagtfri, verne, f