Synonymer til ubegripelig (muntlig mening)

eluderer, flykte, rømmer, unngår, bli borte, desertere, dra, fare, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, ile, løpe bort, reise, renne, rømme, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvikeflykte