Synonymer til ubegrunnet

arbitrær, egenmektig, etter skjønn, lunefull, på slump, skjønnsmessig, tilfeldig, uberegnelig, umotivert, ustadig, uten begrunnelse, vilkårlig, vilkårligegenmektig, autoritær, despotisk, diktatorisk, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, tyrannisk, uavhengig, uinnskrenket, grunnløs, meningsløs, poengløs, søkt, ubeføyet, ubillig, uhjemla, uhjemlet, urettferdig, urettmessig, uten grunnlag, mening