Synonymer til ubehagbyrde

byrde, alderdom, angst, besvær, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, badevekt, bakevekt, ballast, bilvekt, kraft, myntvekt, måleapparat, skala, skålvekt, trykk, tyngde, veieinstrument, veieredskap, vekt, vektskål, vektstang