Synonymer til ubehaglidelse

lidelse, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighetlidelse, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod