Synonymer til ubehagplage

plage, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, angripe, antaste, besvære, bry, forgripe seg på, forulempe, gripe fatt i, røre, stanse, trakassere, uroe, være nærgående motplage, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, elendighet, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemodplage, erte, forfølge, gi buksevann, gjøre livet surt for, gjøre trist, herse med, hundse, håne, irritere, krenke, mishandle, mobbe, sjenere, såre, tynge ned