Synonymer til ubehagsmerte

smerte, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, elendighet, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod