Synonymer til ubehagsorg

sorg, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, elendighet, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod