Synonymer til ubetydelighetfotnote

fotnote, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkfotnote, bagatell, detalj, filleting, kildehenvisning, referanse, sluttnotefotnote, notat