Synonymer til udyktig

defekt, alderdom, angst, besvær, byrde, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehagdefekt, brukket, brusten, bøyd, fordervet, hullete, kaputt, knekt, knust, korrupt, på verksted, rusten, slått i stykker, til reparasjon, ubrukelig, uegnet, ute av drift, ute av ledd, vrengt, vridd, ødelagt, dilettantaktig, dilettantisk, famlende, hjelpeløs, keitet(e), klossete, kluntet(e), klønete, sl