Synonymer til uekte

affektert, anstrengt, falsk, forsert, forstilt, hemmet, krampaktig, kunstig, påtatt, tilgjort, tvungen, unaturligaffektert, forskrudd, hysterisk, høyttravende, kunstlet, oppskrudd, oppstyltet, salvelsesfullt, svulstig, teatralsk, unaturlig, blandet, alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjelligblandet, flekkete, forurenset, grisete, grumsete, illeluktende, lortete, møkkete, oppspedd, skitten, smussig, svart, uren, uvasketblandet, drømt, fantastisk, fiktiv, forestilt, illusorisk, luftig, løgnaktig, oppdiktet, oppspinn, påfunnet, simulert, teoretisk, usann, uten rot i virkeligheten, uttenkt, virtuell, påtat