Synonymer til uenighetkonflikt

konflikt, antitese, diskrepans, diversitet, kontrast, motpol, motsetning, motsigelse, motstykke, paradoks, polaritet, selvmotsigelse, splittelse, delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskelling