Synonymer til uenighetmotstykke

motstykke, antitese, diskrepans, diversitet, konflikt, kontrast, motpol, motsetning, motsigelse, paradoks, polaritet, selvmotsigelse, splittelse, fasit, ja, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, nei, parallell, replikk, respons, resultat, svar, tilbakemelding, tja, utfall