Synonymer til uenighetsplittelse

splittelse, antitese, diskrepans, diversitet, konflikt, kontrast, motpol, motsetning, motsigelse, motstykke, paradoks, polaritet, selvmotsigelse, delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskelling