Synonymer til uensartethet

avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, variasjonavvik, endring, feil, varians, variasjondivergens,