Synonymer til ugjendrivelig

beviselig, bevist, faktisk, korrekt, objektiv, realistisk, reell, riktig, sann, sikker, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast, absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkalleligfaktisk, allmengyldig, beskrivende, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, saklig, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelighetsnær, vitenskapeligfaktisk, vitnefastfaktisk, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig, akkurat,