Synonymer til uhildet

allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig, absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkalleligfaktisk, vitenskapeligfaktisk, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefastfaktisk, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunde