Synonymer til uinnskrenket

autoritær, despotisk, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, tyrannisk, uavhengig, arbitrær, etter skjønn, lunefull, på slump, skjønnsmessig, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, umotivert, ustadig, uten begrunnelse, vilkårligegenmektig, autorit