Synonymer til uinnskrenkettyrannisk

tyrannisk, autoritær, despotisk, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, uavhengig, bydende, dominerende, herskelysten, herskende, herskesyk, maktglad, maktkjær, maktlysten, maktsyk, myndig, rådelysten