Synonymer til ujevnhetspor

spor, avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, nisje, renne, revne, rynke, senkning, sjakt, skål, søkkspor, brist, djupål, far, fuge, får, kannelyre, not, rifle, rille, spalte, splitt, sprekk, søkk, effekt, følge, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, konsekvens, påvirkning, reaksjon, resultat, ringvirkning, verdi, virkning, vits