Synonymer til ulønnsom

bortkastet, forgjeves, fåfengt, fånyttes, gagnløst, håpløs, nytteløs, virkningsløs